Mag je op het werk vertrouwen op je intuïtie?

  Je voert een gesprek met een medewerker en je hebt het gevoel: ‘hier klopt iets niet’. Je weet alleen niet wat. Doe je er goed aan je te laten leiden door je intuïtie? Volgens managementcoach Edward de Boer zeker wel. Hoe ga je tewerk?

  Intuïtie uit zich in verschillende vormen. Zowel op het werk als in het dagelijkse leven lopen de verschillende vormen door elkaar.

  Enkele voorbeelden:

  • Patroonherkenning gaat over de manier waarop je als professional werkt. Denk aan een arts die in zeer weinig tijd een juiste diagnose weet te stellen. Of een coach die in een coachinggesprek na drie zinnen tot de kern weet te komen. Deze vorm van intuïtie is gebaseerd op ervaring en ‘vlieguren’ maken. Bij deze vorm van intuïtie maak je gebruik van stelregels. Je laat je leiden door principes waarvan je weet dat deze werken. Deze vorm is gekoppeld aan de expertise van de professional. We noemen dit dan ook expert-intuïtie.
  • Een andere vorm van intuïtie is het vermogen om de essentie, de kern van iets te raken. Intuïtie heeft hier het karakter van het heldere inzicht, dat je bijvoorbeeld hebt in een gesprek waarbij iemand weet te verwoorden waar het om gaat. Je zit precies raak met je analyse. Intuïtie kun je daarbij beschouwen als de hoogste vorm van inzicht. Intuïtie verschaft je toegang tot de essentie van de dingen.
  • Incubatie – vorm van intuïtie, gebaseerd op je onbewuste. Je gebruikt het ‘niet weten’ als hulpmiddel om problemen op te lossen. Je denkt bijvoorbeeld na over de juiste samenstelling van een team. Een dag later weet je zeker welke personen je wilt uitnodigen. Je moet even broeden op het vraagstuk, en het nadenken bewust loslaten. Dit is de fase van ‘incubatie’. Met name in creatieve processen speelt het onbewuste een cruciale rol. Deze intuïtie gebruik je om problemen op te lossen.

  Leer je intuïtie kennen

  Om professionele intuïtie beter te leren kennen, hanteer de volgende uitgangspunten:

  1. Leer je eigen principes en patronen kennen.
  2. Oefen het herkennen van betekenisvolle signalen.
  3. Breng je eigen succesvolle patronen in kaart.
  4. Durf bij probleemoplossing ook echt los te laten.  Slaap er een nachtje over als het kan.
  5. Laat alleen los na een zorgvuldige analyse.
  6. Schrijf ingevingen op. Gebruik hiervoor een notitieboekje of je smartphone.
  7. Neem je intuïtie serieus, leer erop te vertrouwen.

  Door bewust je intuïtie te gebruiken leer je steeds beter inschatten wanneer je intuïtie klopt. Intuïtie wordt daarmee een effect instrument dat je als professional effectief kunt hanteren.

  Zo zet je je intuïtie in op het werk

  Wil je op het werk gebruik maken van je creatieve, probleemoplossende intuïtie, ga dan als volgt te werk:

  1. Vraagstelling en analyse – (‘denk na’) Op basis van een vraagstuk denk je na over het probleem. Je onderzoekt het vraagstuk van verschillende kanten. Je denkt erover na en komt tot een (voorlopige analyse of conclusie)
  2. Vastlopen – (‘loop vast’) Er komt een moment dat je vastloopt in de analyse. Je weet het niet meer, of je bent als het ware ‘uitgedacht’. Dit is het moment dat je in een vergadering of onderhandeling een schorsing inlast en even ‘de benen strekt’.
  3. Loslaten – (’laat los’) Het loslaten is een belangrijk onderdeel om het onbewuste aan het werk te zetten. Denk even niet meer aan het probleem en doe iets volkomen anders. Deze pauze kan bestaan uit slapen, wandelen, sporten of een gesprek over iets totaal anders.
  4. Ingeving – (‘sta open’) vaak op een onverwacht moment, juist als we langer of korter de analyse hebben losgelaten komt het inzicht. Deze ingeving laat zich niet afdwingen, maar wel faciliteren. Meestal komt deze ingeving in een ruwe vorm die vervolgens nog aanscherping nodig heeft.
  5. Implementatie – (‘Pas toe’) Het inzicht heeft verdere aanscherping nodig om toe te passen in de praktijk. In de vorm van een pilot project schep je ruimte om in de praktijk te toetsen hoe iets het best werkt. Neem hiervoor de tijd. (‘Verfijn’)

  Tekst: Edward de Boer - begeleidt als consultant teams en bedrijven in performanceverbetering en strategie implementatie. Dit najaar verschijnt zijn boek ‘Professionele intuitie. Ontwikkel je innerlijke vermogens in de praktijk’.

  Volgend event op de kalender van De Baak:
  12 september 2013 - 16.30u:
  Klinken met de Vakbond of dansen met de duivel?, ingeleid door Luc Derijcke

  Topjobs