Meten is weten: maar is het altijd nuttig?

  Objectieven opstellen is niet zo onschuldig als het op het eerste gezicht lijkt. Dat vindt Simonne Vermeylen, docente strategisch management aan de Hogeschool-Universiteit Brussel.  Een pleidooi voor minder meten en meer managen. 

  Zet de strategie op papier

  Elk bedrijf probeert het verschil te maken en klanten aan te trekken. Hoe het dat doet, noemen we ruim genomen de strategie. Maar niet elk bedrijf heeft een strategisch plan: een geschreven document waarin helder de krachtlijnen geformuleerd zijn. Dat plan uitschrijven is op zich al een heel waardevolle oefening. Het helpt het bedrijf om voor zichzelf duidelijk keuzes te maken en deze te verantwoorden. Eenmaal op papier helpt dat plan ook om de strategie te communiceren. Er zijn heel wat partijen voor wie de strategie nuttige inzichten aanreikt: investeerders, bankiers, marketingbureaus, en… huidige en toekomstige medewerkers.

  Alle neuzen in dezelfde richting: stem personeelsbeleid af op strategie

  Een strategie bepalen is jezelf de vraag stellen: wat is mijn concurrentievoordeel? Hoe zit mijn businessmodel in elkaar? Dat voordeel moet je als bedrijf vooral zoeken bij je middelen en je competenties. Zo weten we allemaal dat mensen, in samenspel met de organisatie, procedures en management, de voornaamste bron van concurrentievoordeel vormen. Personeelsbeleid moet daarom optimaal afgestemd zijn op de strategie van het bedrijf om volop bij te dragen aan de ontwikkeling en uitvoering ervan. 

  Men heeft de strategie die men verdient dankzij de mensen die in een bedrijf werken en professioneel aangestuurd worden. Personeelsselectie is een noodzakelijk goed begin, maar niet voldoende. Eens aangeworven zal een duidelijke strategie helpen om bij de nieuwe werknemers de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Het is heel belangrijk dat de visie, missie, cultuur en de toekomst van het bedrijf voor de (nieuwe) werknemers doorheen het werk duidelijk worden. Met één toespraak, een kader aan de receptie of een flitsende powerpointpresentatie komt men er niet.

  Meten is een gevaarlijke bezigheid!

  Wat echter zwaar onderschat wordt, is de invloed van de managementcontrole of het performantiemanagement op het gedrag van de medewerkers. Wat we ons dringend moeten afvragen is of de objectieven en KPI’s niet in de weg zitten van datgene wat we uiteindelijk willen bereiken. Maatstaven opstellen en gebruiken is geen wiskundeoefening, maar vereist onder andere inzicht in de menselijke drijfveren. Een KPI is niet onschuldig, zeker niet wanneer we er kwalitatieve elementen zoals tevredenheid wensen mee op te volgen. Wat en hoe we meten zal het gedrag van de medewerkers mee bepalen. Opgelet dus voor de wet van de ongewenste neveneffencten!

  Dat er een sterke relatie bestaat tussen strategie en personeel, daar twijfelt niemand meer aan. Misschien moeten we wat minder meten en wat meer managen? Want niets is zo sterk als voorbeeldgedrag! En dat valt gelukkig maar – niet te meten.

  Simonne Vermeylen begeleidt via haar vennootschap Sun Tzu bedrijven bij het proces van de strategieformulering. Recent werkte zij mee aan de publicatie van ‘Praktijkboek Strategie’ en ‘Systemisch Performance Management’.

  Artikel kwam tot stand in samenwerking met opleidingsinstituut De Baak. Volgend event op de planning van De Baak: Vakgenieten voor Vakgenoten - Personal Excellence ingeleid door Jan Ardui

  Topjobs