E-coaching: 5 interessante voordelen van coaching vanop afstand

  Veel werknemers en managers staan sceptisch tegenover e-coaching. Maar in de praktijk blijkt dat na een eerste kennismaking bijna iedereen overtuigd is van de waardevolle aanvulling die e-coaching kan bieden. De voordelen op een rijtje.

  E-coaching is coaching via internet. Het combineert succesvolle ingrediënten van onder andere traditionele coaching en e-learning. Hierbij worden techniek en internet op een slimme manier ingezet.

  Verschillen met face-to-face-coaching

  Bij e-coaching zien coach en gecoachte elkaar niet. Ze communiceren vanop afstand, asynchroon en de uitingsvorm is geschreven in plaats van gesproken.

  Daartussenin bestaan nog andere vormen van e-coachen, zoals bijvoorbeeld skypecoaching waarbij je elkaar wel ziet en synchroon communiceert.

  Praktische voordelen

  1. Heel regelmatig contact tussen coach en pupil, wat leidt tot een levendige interactie en grotere betrokkenheid
  2. Effectief, dankzij intensief contact en werken in kleine stappen
  3. Meer reflectie, dankzij het opschrijven van vragen en gevoelens
  4. Geen tijdverlies want geen verplaatsing nodig
  5. Lagere kosten, want geen verplaatsings- of verblijfskosten

  Aandachtspunten

  Als coach moet je van ‘taal’ houden, schrijven is een belangrijk onderdeel. Omdat de non-verbale communicatie wegvalt, vraagt dat extra zorgvuldigheid. Daarnaast heb je een beveiligde digitale omgeving nodig om privacy te waarborgen.

  Bijna altijd bruikbaar

  Of e-coaching de ideale formule is, hangt deels af van de coach, de coachee en de vraag. In principe kun je alle methoden en technieken bij e-coaching inzetten. Uitzonderingen zijn provocatief coachen en lichaamsgerichte oefeningen – deze gaan niet goed samen met e-coaching.

  Met dank aan Ria Stegeman, medewerker Europees Instituut, onderdeel van opleidingsinstituut De Baak

  Meer weten over e-coaching?

  Deelnemen aan een van volgende activiteiten van De Baak?
  24-26 oktober: The New co-working: how to change together through a process of co-creating?

  27 november: ‘Vakgenieten voor Vakgenoten: personal excellence’, ingeleid door Jan Ardui